Danh sách thủ tục hành chính

Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Quy chế thi, tuyển sinh
 • Văn bằng, chứng chỉ
 • TÌM THẤY 65 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ số gốc
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  25
  26
  27
  28
  Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  29
  Đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  30
  31
  Đăng ký thi trung học phổ thông quốc gia
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  32
  33
  34
  35
  36
  Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  37
  38
  39
  40
  41
  Giải thể trường trung học phổ thông chuyên
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  42
  43
  44
  45
  Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  46
  Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  47
  48
  Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  49
  50
  51
  Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  Năm 0
  Tiếp nhận hồ sơ
  Xử lý hồ sơ
  Bổ sung hồ sơ
  Kết thúc hồ sơ

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2018
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2018
  SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
  Thủ tục mức độ 1 50
  Thủ tục mức độ 2 706
  Thủ tục mức độ 3 442
  Thủ tục mức độ 4 12
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Số người đang truy cập
  Tổng số lượt truy cập