Danh sách thủ tục hành chính

Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Quy chế thi, tuyển sinh
 • Văn bằng, chứng chỉ
 • TÌM THẤY 80 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  01 - Thủ tục nhận liên thông
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  2
  3
  Cấp Giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  4
  Cấp Giấy phép dạy thêm trong nhà trường
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  5
  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ số gốc
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  6
  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ số gốc 1
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  7
  8
  9
  10
  Năm 0
  Tiếp nhận hồ sơ
  Xử lý hồ sơ
  Bổ sung hồ sơ
  Kết thúc hồ sơ

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2017
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2017
  SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
  Thủ tục mức độ 1 48
  Thủ tục mức độ 2 654
  Thủ tục mức độ 3 362
  Thủ tục mức độ 4 0
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Số người đang truy cập
  Tổng số lượt truy cập